Betingelser & frakt

FRAKT

Ordre over NOK 3000,- er fraktfri.  For ordre under dette: NOK 300,-.

BETALINGSVILKÅR

Faktura sendes sammen med varene med mindre pr e-post foretrekkes. Vi fakturerer uten merverdiavgift. Kredittid pr. 30 dager fra forsendelse med mindre noe annet er avtalt.

FORBEHOLD

Scanvet Animal Health tar forbehold om feil, mangler eller endringer ved produktinformasjon, priser og øvrig innhold på nettsidene. Priser og produktfakta kan endre seg fortløpende, og vi tar forbehold om rett til å gjennomføre slike endringer uten opphold. Således må all informasjon og priser på våre sider oppfattes som veiledende.  Dersom du oppdager feil/avvik, er vi takknemlige om du varsler oss umiddelbart.

EIENDOMSFORBEHOLD

Scanvet Animal Health forbeholder seg eiendomsretten til de leverte varene inntil betaling har funnet sted.

RETUR AV VARER VED FEIL ELLER MANGLER

Returnerte produkter må være ubrukt og i originalemballasjen. Ta kontakt med Scanvet Informasjonskontor før vare sendes i retur og/eller fyll ut Klage-/Returskjema.  Dersom det oppdages feil eller mangler ved vare/n må det snarlig gis beskjed til Scanvet Informasjonskontor . Dette gjelder også ved skade på vare/r under transport.

UNDERSØKELSESPLIKT FOR MANGLER

Ved vare mottak har Kjøper plikt til å foreta en grundig undersøkelse av om leveransen er i samsvar med det som er bestilt. Kjøper er forpliktet til straks og senest innen 8 dager å reklamere skriftlig over mangler som påvises ved en slik undersøkelse, og Kjøper kan ikke senere påberope seg mangler som ble eller burde vært påvist ved denne undersøkelsen.

KRAV I FORBINDELSE MED FEIL OG MANGLER VED DET LEVERTE PRODUKTET

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsettes skriftlig til Scanvet Animal Health.