Info & tips

Alle har tilgang til nettbutikken, men for å se priser og kjøpe varer, må en være innlogget. For å bli registrert som kunde første gang, må forespørsel godkjennes. Dette gjøres for å sikre at kun veterinærer og dyreklinikker har tilgang. Dette gjør vi så fort vi kan, men det kan gå opptil 24 timer på virkedager. For effektiv handel er det lurt å lage favorittliste. Trykk på hjertesymbolet på de produktene som vanligvis kjøpes for å legge disse til listen. For å få frem listen trykker en på hjertesymbolet øverst på siden. Så klikker en på de produktene som skal kjøpes denne gangen. Deretter klikker en på handlekurven øverst på siden og justerer antallet.